Kehopsykoterapia (psykofyysinen psykoterapia)

Kehopsykoterapia (psykofyysinen psykoterapia) on psykoterapian suuntaus, jossa ihminen nähdään kokonaisuutena – keho ja mieli ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. Kehopsykoterapiassa työskennellään puhumisen lisäksi kehollisin menetelmin.

Kehopsykoterapiassa ihminen alkaa hahmottaa omia aistimuksiaan, tunteitaan, toimintamallejaan ja kokemuksiaan uudella tavalla. Tietoisuus lisääntyy. Tietoiseksi tuleminen tarkoittaa paitsi lisääntynyttä ymmärrystä omasta tavasta ajatella ja suhtautua asioihin, myös kasvavaa kehotietoisuutta. Voimme oppia tuntemaan ja tunnistamaan kehollisia reaktioitamme ja säätelemään niitä.

Verbaalisen ilmaisun rinnalla huomiota kiinnitetään sanattomaan vuorovaikutukseen. Ymmärrys autonomisen hermoston toiminnasta ja vireystilan säätelystä on psykoterapian keskiössä. Psykoterapiasuhteessa tapahtuvan vuorovaikutteisen tunnesäätelyn kautta rakennetaan vähitellen vahvistuvia itsesäätelytaitoja.

Me kehitymme ja rakennumme ihmissuhteissa. Varhain opituista vuorovaikutusmalleista tulee helposti enemmän tai vähemmän pysyviä suhteessa olemisen ja kehon järjestäytymisen tapoja. Tietyt olemisen ja toiminnan mallit muodostuvat elämänhistoriamme aikana automaattisiksi. Näkökenttämme kapeutuu: rekisteröimme enää tietynlaiset havainnot ja kokemukset. Hakeudumme kerran toisensa jälkeen samankaltaisiin ihmissuhteisiin ja toistamme niitä vuorovaikutusmalleja, joihin olemme tottuneet. Monet toimintamallimme ovat automatisoituneet siinä määrin, että reagoimme ennen kuin ehdimme edes tiedostaa mitä tapahtuu. Siksi toistamme sellaisiakin tapoja ja ”käsikirjoituksia”, joita emme ehkä haluaisi toistaa.

Kehopsykoterapiassa opetellaan tunnistamaan kehon reaktioita, vireystiloja, tunteita ja ajatuksia sekä säätelemään niitä. Huomiota kiinnitetään mm. hengitykseen, maadoittumiseen, asentoihin, liikkeisiin, kehon tuntemuksiin ja aistihavaintoihin. Kun tietoisuutemme lisääntyy, meille avautuu uudenlaisia valinnan ja muutoksen mahdollisuuksia.


Yksilöpsykoterapia

Mitä?

Yksilökehopsykoterapiassa voidaan työskennellä sekä puhumalla että kehollisen työskentelyn avulla. Luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa on mahdollista tutkia, pohtia ja muuttua pienin askelin. Huomiota kiinnitetään ajatuksiin, tunteisiin, mielikuviin ja kehollisiin kokemuksiin.

Kenelle?

Kehopsykoterapia sopii ihmisille, jotka haluavat tutustua paremmin itseensä ja työskennellä ongelmallisiksi kokemiensa asioiden kanssa. Kehopsykoterapiasta voi olla apua niille, jotka kärsivät esimerkiksi jännityksestä, ahdistuksesta, paniikkihäiriöstä, masennuksesta, seksuaalielämän häiriöistä, psykosomaattisista ja toiminnallisista oireista, ihmissuhdeongelmista tai työuupumuksesta.

Miten?

Yksilökehopsykoterapian kesto on yleensä useita vuosia. Psykoterapian alussa voidaan tehdä ensin lyhyempi sopimus ja päättää vasta sen jälkeen jatkosta. Käyntejä on 1–2 kertaa viikossa. Molemminpuolisen soveltuvuuden varmistamiseksi sovitaan 1–3 arviokäyntiä ennen psykoterapiasuhteen solmimista.

Mitä maksaa?

Hinnat 2024:

Terapiakäynnit: 100 € / 45 min

Arviokäynti: 100 € / n. 1 t

Lausunnot: 50 € / lausunto

Kela-korvauksella:

Kela-korvaus 57,60 € / krt – omavastuu 42,40 € / krt

Lausunnot: Kela-korvaus 22,71 € / lausunto – omavastuu 27,29 € / lausunto

Psykoterapiapaikat täynnä keväälle 2024.

 


 

Kehopsykoterapiaryhmät

Mitä?

Kehopsykoterapiaryhmässä työskennellään sekä osallistujien yksilöllisten kysymysten että ryhmäprosessin parissa. Teemme kehollisia harjoitteita yksilöllisesti, pareittain ja isommassa ryhmässä. Voimme kokeilla erilaisia ilmaisukanavia – liikettä, kuvia, kirjoittamista. Keskustelemme ryhmän herättämistä tunteista ja ajatuksista. Ryhmän kehollinen painotus luo tilaisuuden kokemukselliseen työskentelyyn, jossa voi antaa itsensä tuntea mitä tuntee ja olla sillä ololla kuin on. Tarkoituksena on oppia tunnistamaan paremmin omia tunteita, asenteita ja kehollisia aistimuksia. Ryhmän turvallisessa ympäristössä on mahdollisuus myös kokea jotakin uutta – uudenlaisia aistimuksia, tuntemuksia, oivalluksia, iloa.

Kenelle?

Kehopsykoterapiaryhmä on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat tutustua paremmin itseensä ja työskennellä kehollisesti yhdessä toisten ryhmäläisten kanssa.

Miten?

Katso myös Koulutukset -valikko. Työyhteisöille yms. ryhmiä myös tilauksesta.

Hyödyllisiä linkkejä

European Association of Body Psychotherapy

Psykofyysinen psykoterapia ry

Suomen luonneanalyyttinen kehopsykoterapiayhdistys ry