Uusperheterapia ja -ohjaus

Mitä?

Uusperheterapia ja -ohjaus on uusperheen ihmissuhteiden ja perherakenteen tarkastelua. Uusperheen kehityksessä on usein vaiheita, joissa yksi tai useampi perheenjäsen kokee hankalia tunteita tai vaikeutta oman paikkansa löytämisessä. Jo muutama ohjauskäynti voi auttaa tunnistamaan uusperheen erityisluonteeseen liittyviä ilmiöitä ja tulemaan toimeen niiden kanssa. Toisinaan taas uusperheen vuorovaikutussuhteissa voi olla ongelmakohtia, joiden kanssa työskentelyyn tarvitaan enemmän aikaa. Uusperheterapiassa voidaan työskennellä sekä puhumalla että toiminnallisten menetelmien avulla.

Kenelle?

Uusperheterapiaan ja -ohjaukseen voivat tulla uusperheen jäsenet joko yksin, parina tai vaikka koko perheenä. Yleensä tilanteen kartoittamiseksi ensimmäiselle käynnille tulevat uusperheen aikuiset joko parina tai yksin. Sen jälkeen voidaan miettiä, millaisissa kokoonpanoissa työskentelyä jatketaan. Uusperheterapia ja -ohjaus sopii uusperheessä eläville ihmisille, jotka haluavat tarkastella perhetilannettaan ja sen herättämiä tunteita ja reaktiomalleja itsessään. Uusperheterapiasta voi olla apua uusperheen hankalissa kehitysvaiheissa, kriisitilanteissa ja lukkiutuneissa vuorovaikutuskuvioissa.

Miten?

Uusperheterapian kesto ja muoto riippuvat kunkin perheen tai perheenjäsenen tarpeista ja yksilöllisestä tilanteesta. Käyntejä voi olla harvakseltaan tai esimerkiksi kriisitilanteessa jopa useamman kerran viikossa. Työskentelyn tavoitteista ja kestosta sovitaan ensimmäisillä tapaamisilla.

Mitä maksaa?

Hinnat 2024

Yksilö-, pari- ja perhekäynnit: 100 € / 45 min, 190 € / 90 min

Hyödyllisiä linkkejä

Suomen uusperheiden liitto ry