***

Psykofyysisessä lähestymistavassa ihminen nähdään psyko-fyysis-eko-sosiaalisena kokonaisuutena.

Keho ja mieli ovat erottamattomasti toisiinsa kytkeytyneitä.

Ihminen nähdään osana ympäristöään ja sosiaalisten suhteiden verkkoa.

Kehomme reagoivat ja järjestäytyvät kaiken aikaa uudelleen suhteessa ympäristöömme ja toisiin eläviin kehoihin.

***

Viimeiset viisitoista vuotta olen työskennellyt kehopsykoterapian parissa yksityisenä ammatinharjoittajana: psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana.

Pitkät koulutukset:

Luonneanalyyttinen kehopsykoterapiakoulutus YET (2003-07)
Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus (2009-10)
Psykofyysinen työnohjaajakoulutus (2011-13)
Psykofyysinen kouluttajakoulutus (2014-15 + 2016-19)
Sensomotorisen traumapsykoterapian I-tason koulutus (2018-19)
Ratkaisukeskeinen luonto- ja eläinavusteinen työnohjaajakoulutus (2020-22)

Lisäksi olen tutustunut muihin kehopsykoterapeuttisiin suuntauksiin ja työtapoihin osallistumalla seminaareihin ja työpajoihin. Olen myös kouluttautunut uusperheneuvojaksi (2014) sekä asahi-ohjaajaksi (2013) ja hankkinut täydennyskoulutusta luonto- ja eläinavusteisuuteen liittyen. Vastaanoton lisäksi työskentelen myös ulkona luontoympäristöissä sekä hevosavusteisesti.

Vastaanottotilanteeni on täynnä, valitettavasti en tällä hetkellä pysty ottamaan uusia asiakkaita.