Laura Mannila

Psykofyysisessä lähestymistavassa ihminen nähdään psyko-fyysis-eko-sosiaalisena kokonaisuutena.

Keho ja mieli ovat erottamattomasti toisiinsa kytkeytyneitä.

Ihminen nähdään osana ympäristöään ja sosiaalisten suhteiden verkkoa.

Kehomme reagoivat ja järjestäytyvät kaiken aikaa uudelleen suhteessa ympäristöömme ja toisiin eläviin kehoihin.

***

Paikat pitkään psykoterapiaan ovat täynnä, en pysty ottamaan uusia asiakkaita tällä hetkellä. Harvempijaksoiset työnohjausprosessit tai lyhytterapiajaksot mahdollisia, kysy tilannetta erikseen.

***

Olen psykoterapeutti (Valvira, Kela), työnohjaaja (SToRy) ja psykofyysisen psykoterapian kouluttaja.

Viimeiset viisitoista vuotta olen työskennellyt kehopsykoterapian parissa yksityisenä ammatinharjoittajana: psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana.

Luonneanalyyttinen kehopsykoterapiakoulutus YET (2003-07)
Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus (2009-10)
Psykofyysinen työnohjaajakoulutus (2011-13)
Psykofyysinen kouluttajakoulutus (2014-15 + 2016-19)
Sensomotorisen traumapsykoterapian I-tason koulutus (2018-19)
Ratkaisukeskeinen luonto- ja eläinavusteinen työnohjaajakoulutus (2020-22)

Lisäksi olen tutustunut muihin kehopsykoterapeuttisiin suuntauksiin ja työtapoihin osallistumalla seminaareihin ja työpajoihin. Olen myös kouluttautunut uusperheneuvojaksi (2014) sekä asahi-ohjaajaksi (2013) ja hankkinut täydennyskoulutusta luonto- ja eläinavusteisuuteen liittyen. Vastaanoton lisäksi työskentelen myös ulkona luontoympäristöissä sekä hevosavusteisesti.