Hevos- ja luontoavusteinen työskentely

Mitä?

Toteutan psykoterapia- ja työnohjauskäyntejä myös ulkona ja luonnossa. Hevosavusteisilla terapiakäynneillä terapeutin lisäksi mukana on hevonen. Työskentelykumppanini on ponikokoinen eestinhevostamma Riina. Hevosavusteinen työskentely tapahtuu tallissa tai ulkona. Voimme seurailla hevosen ilmaisua, tehdä kehotietoisuusharjoituksia tai opetella rauhoittumista ja läsnäoloa. Hevosavusteisessa työskentelyssä voidaan hoitaa hevosta tai opetella kommunikaatiota esimerkiksi talutusharjoitusten kautta. En ole ratsastusterapeutti, vaan kaikki tekemäni hevosavusteinen työskentely tapahtuu maasta käsin. Kiinnostukseni hevosavusteiseen työskentelyyn on lähtenyt omasta pitkäaikaisesta hevosharrastuksestani ja siitä ymmärryksestä, mikä on syntynyt yhdistäessäni kehopsykoterapeutin osaamistani hevosten kanssa toimimiseen. Olen käynyt eläin- ja luontoavusteisen ratkaisukeskeista työnohjaajakoulutuksen (Metsäkylän koulutus- ja kuntoutuskeskus & Terapia-Aitta 2020-22). Olen myös hankkinut hevosalan tietoa ja taitoja erilaisista työpajoista ja kursseilta, mm. hevosen oppimispsykologian perusopinnot (Eläinkoulutuskeskus 2017).

Hevosen ja ihmisen kommunikaatio perustuu sanattomaan vuorovaikutukseen. Ihminen ja hevonen vaikuttavat toinen toisiinsa jatkuvasti, kehot reagoivat toisiinsa. Suurin osa tästä kommunikaatiosta tapahtuu myös ihmiselle tiedostamattomalla tasolla ja täysin nonverbaalisesti: eleinä, ilmeinä, asentoina, liikkeinä, hengitysrytmeinä, äänensävyinä, tunteina ja vireystilan muutoksina. Hevosen avulla on mahdollista oppia tunnistamaan tunteita, vireystilaa ja sanatonta vuorovaikutusta. Voimme tulla tietoisemmaksi ilmaisustamme ja siitä, miten se vaikuttaa toiseen elävään olentoon. Hevonen on tunteidemme ja vireystilojemme peili.

Yhdessä Katariina Alongin kanssa kirjoittamani ja Sanni Airaksisen kuvittama kirja ”Tunnetaitoja hevosihmisille” julkaistiin 2021 (Readme).

Kenelle?

Käynnit voivat toteutua yksittäisinä kertoina tai osana pidempää psykoterapia- tai työnohjausprosessia. Hevosavusteinen työskentely sopii niille, jotka haluavat lisätä kehotietoisuuttaan, tunnetaitojaan ja ymmärrystään vuorovaikutuksesta luontoympäristössä eläinavusteisesti. Aiempaa hevoskokemusta ei tarvita.

Miten?

Käyntien määrä ja kesto sovitaan kunkin tarpeiden ja yksilöllisen tilanteen mukaan. Hevosavusteinen työskentely tapahtuu Metsäkylässä, Turun Länsikeskuksessa. Teen yhteistyötä Metsäkylän ratsastus-, koulutus- ja kuntoutuskeskuksen kanssa ja olen mukana Eläinavustamo -hankkeessa.

Mitä maksaa?

Hinnat 2023:

Psykoterapia: 90 €/45 min

Työnohjaus:

Yksilötyönohjaus: 100 €/45 min, 125 €/60 min tai 187 €/90 min

Ryhmätyönohjaus (2-5 hlöä): alkaen 260 €/90 min

Työnohjauksen hintoihin lisätään alv 24 %, poikkeuksena yksittäisten potilaiden hoitoon kohdistuva terveydenhuollon potilastyön työnohjaus on arvonlisäverotonta (alv 0 %).

TRAUMATIETOISUUS HEVOSAVUSTEISESSA TYÖSSÄ -koulutuspäivät hevosavusteista työtä tekeville ammattilaisille

28.-29.9.2023 Ruotsinpyhtäällä ja Loviisassa

kouluttajina johdon valmentaja, psykoterapeutti, työnohjaaja Henriika Maikku ja psykoterapeutti, työnohjaaja, psykofyysisen psykoterapian kouluttaja Laura Mannila

lisätietoja: Juura – kasvun paikka

Kirja ”Tunnetaitoja hevosihmisille” (Readme 2021) ostettavissa minulta (30 €) tai tilattavissa esim. Suomalaisesta kirjakaupasta.