Asahi

Asahi Health eli ”suomalainen aamuvoimistelu” on terveysliikunta- ja kehotietoisuusmenetelmä. Asahin ovat kehittäneet suomalaiset liikunnan ja liikuntafilosofian sekä lääketieteen asiantuntijat Timo Klemola, Ilpo Jalamo, Keijo Mikkonen ja Yrjö Mähönen.

Asahissa yhdistyvät sekä itämaisen että länsimaisen terveysliikunnan perinteet. Asahin liikkeet ovat hitaita ja rauhallisia ja ne tehdään hengityksen kannattelemana. Asahi on myös kehotietoisuusharjoitus. Sen avulla on mahdollista alentaa stressitasoa, parantaa muistia ja keskittymistä sekä opetella läsnäoloa tässä ja nyt. Mielikuvia käytetään asahissa kehon koordinaation apuna. Koko keho osallistuu jokaiseen liikkeeseen. Liikkeet seuraavat toisiaan virtaavana jatkumona.

Asahi on suunniteltu tarkoituksella yksinkertaiseksi. Se on matalan kynnyksen menetelmä, joka sopii hyvin monenlaisille kohderyhmille. Jokainen voi tehdä sitä oman kuntonsa ja kapasiteettinsa mukaan. Työikäisille asahi toimii työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävänä harjoituksena. Se vähentää stressiä, parantaa työergonomiaa ja ehkäisee tuki- ja liikuntaelinten vaivoja. Urheilijoita asahi voi auttaa palautumisessa ja kehonhallinnan kehittämisessä. Ikääntyvien ihmisten kohdalla asahin lihasvoimaa ja tasapainoa vahvistava vaikutus edesauttaa arjessa selviytymistä. Myös esiintyvän taiteen ammattilaiset ovat hyötyneet asahin harjoittamisesta. Asahi sopii niin yksittäisiin tyhy-päiviin, kehotietoisuuskoulutusten aloitukseksi kuin säännöllisiin, viikottaisiin tunteihinkin.

Olen käynyt Asahi Health -menetelmän AI-AIII-tasojen koulutuksen.

Asahi

Hyödyllisiä linkkejä

Asahi / Timo Klemolan nettisivut

Asahi / Keijo Mikkosen nettisivut