Koulutukset

Työnohjaus- ja huoltopäivä psykofyysisille fysioterapeuteille Tampereella 7.6.2019

Kohderyhmä: psykofyysiset fysioterapeutit

Kouluttajana psykoterapeutti, työnohjaaja Laura Mannila

lisätiedot ja ilmoittautumiset: Tampereen ammattikorkeakoulu

Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus (30 op)
Jyväskylässä 2019-20

Kohderyhmä: psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt

Kouluttajina FM, psykoterapeutti Mikko Lounela sekä psykoterapeutti, työnohjaaja Laura Mannila

lisätiedot ja ilmoittautumiset: Jyväskylän kesäyliopisto

Psykofyysisen psykoterapian syventävä koulutus (60 op)
Turussa 2018-21

Kohderyhmä: psykoterapeutit, jotka ovat suorittaneet psykofyysisen psykoterapian perusteet tai joilla on vastaavat tiedot kehokeskeisestä psykoterapiasta.

Huom. Syventävä koulutus ei anna psykoterapeutin pätevyyttä, vaan on täydennyskoulutusta, joka on tarkoitettu ensisijassa psykoterapeuteille. Koulutukseen voidaan harkinnanvaraisesti valita myös henkilöitä, joilla on esimerkiksi musiikkiterapeutin, taideterapeutin koulutus tai muu näitä vastaava terapeuttinen koulutus.

Kouluttajina psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja Aune Karhumäki, FT, psykoterapeutti, ryhmäpsykoanalyytikko Bodil Lindfors, psykoterapeutti Mikko Lounela ja psykoterapeutti, työnohjaaja Laura Mannila

lisätiedot ja ilmoittautumiset: Turun kesäyliopisto