Psykofyysiset koulutukset

Toimin psykofyysisen psykoterapian ja työnohjauksen kouluttajana. Koulutukset järjestetään yhteistyössä Psykofyysinen psykoterapia ry:n ja kesäyliopistojen kanssa. Ajantasaiset tiedot kaikista alkavista psykofyysisen psykoterapian koulutuksista löytyy yhdistyksen nettisivuilta www.psykofyysinenpsykoterapia.fi

Muille koulutustahoille ja työyhteisöille pidän koulutuspäiviä sopimuksen mukaan. Koulutusteni / luentojeni aiheita: psykofyysinen työote, tunnetaidot, stressi ja työssä jaksaminen, vireystilan säätely, trauma, kohtaaminen ja vuorovaikutus.

Tulossa

Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus (30 op)

Turussa 29.11.2023-7.6.2024

Kohderyhmä: psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt

Kouluttajina psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja Minna Martin & psykoterapeutti, työnohjaaja, psykofyysisen psykoterapian kouluttaja Laura Mannila

lisätiedot ja ilmoittautumiset: Turun kesäyliopisto

Traumatietoisuus hevosavusteisessa työssä

Ruotsinpyhtäällä ja Loviisassa 28.-29.9.2023

Kohderyhmä: hevosavusteista työtä tekevät ammattilaiset

Kouluttajat: Johdon valmentaja, psykoterapeutti, työnohjaaja Henriika Maikku ja psykoterapeutti, työnohjaaja, psykofyysisen psykoterapian kouluttaja Laura Mannila

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Henriika Maikku / Juura

Eläinlääkäreiden ja klinikkaeläinhoitajien työssäjaksamisen tukeminen

Turussa 4. ja 25.11.2023

Kohderyhmä: eläinlääkärit, klinikkaeläinhoitajat, loppuvaiheen eläinlääkäri- ja klinikkaeläinhoitajaopiskelijat

Kouluttajat: TtM, psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti, NLP-practitioner Maria Maljanen ja psykoterapeutti, työnohjaaja, psykofyysisen psykoterapian kouluttaja Laura Mannila

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Turun kesäyliopisto

Meneillään

Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus (30 op)

Lappeenrannassa 4.5.2023-10.2.2024

Kohderyhmä: psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt

Kouluttajina psykoterapeutti, työnohjaaja, psykofyysisen psykoterapian kouluttaja Mikko Lounela & psykoterapeutti, työnohjaaja, psykofyysisen psykoterapian kouluttaja Laura Mannila

lisätiedot ja ilmoittautumiset: Etelä-Karjalan Kesäyliopisto

Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma (2,5 v)

Turussa 30.3.2023-5.12.2025 (poikkeuksena Tampere 6.-7.3.2025 ja Loviisa 15.-16.5.2025)

Kohderyhmä: Koulutukseen pääsy edellyttää vähintään viiden vuoden työkokemusta oman ammattipätevyyden mukaisesta sotealan työstä. Lisäksi edellytetään, että hakijalla on käytynä Psykofyysisen psykoterapian perusteet -opinnot tai muu vastaava psykofyysiseen menetelmään perehdyttävä koulutus. Hakijalla tulee olla omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai vastaavasta ohjauksellisesta prosessista. Aiempi kokemus luontopainoitteisista menetelmistä katsotaan hyödyksi.

Vastuukouluttajat: Laura Mannila ja Minna Martin.

Muut kouluttajat: Riina Johansson, Aune Karhumäki, Mirka Lammi, Mikko Lounela, Jaana Rajaveräjä. Lisäksi vierailevia kouluttajia yksittäisissä päivissä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Turun kesäyliopisto