Hevosavusteinen työskentely

Mitä?

Hevosavusteisilla terapiakäynneillä terapeutin lisäksi mukana on hevonen. Työskentelykumppanini on ponikokoinen eestinhevostamma Riina. Hevosavusteinen työskentely tapahtuu tallissa tai ulkona. Voimme seurailla hevosen ilmaisua, tehdä kehotietoisuusharjoituksia tai opetella rauhoittumista ja läsnäoloa. Hevosavusteisessa työskentelyssä voidaan hoitaa hevosta tai opetella kommunikaatiota esimerkiksi talutusharjoitusten kautta. En ole ratsastusterapeutti, vaan kaikki tekemäni hevosavusteinen työskentely tapahtuu maasta käsin. Kiinnostukseni hevosavusteiseen työskentelyyn on lähtenyt omasta pitkäaikaisesta hevosharrastuksestani ja siitä ymmärryksestä, mikä on syntynyt yhdistäessäni kehopsykoterapeutin osaamistani hevosten kanssa toimimiseen. Olen myös hankkinut hevosalan tietoa ja taitoja erilaisista työpajoista ja kursseilta, mm. hevosen oppimispsykologian perusopinnot (Eläinkoulutuskeskus).

Hevosen ja ihmisen kommunikaatio perustuu sanattomaan vuorovaikutukseen. Ihminen ja hevonen vaikuttavat toinen toisiinsa jatkuvasti, kehot reagoivat toisiinsa. Suurin osa tästä kommunikaatiosta tapahtuu myös ihmiselle tiedostamattomalla tasolla ja täysin nonverbaalisesti: eleinä, ilmeinä, asentoina, liikkeinä, hengitysrytmeinä, äänensävyinä, tunteina ja vireystilan muutoksina. Hevosen avulla on mahdollista oppia tunnistamaan tunteita, vireystilaa ja sanatonta vuorovaikutusta. Voimme tulla tietoisemmaksi ilmaisustamme ja siitä, miten se vaikuttaa toiseen elävään olentoon. Hevonen on tunteidemme ja vireystilojemme peili.

Kenelle?

Käynnit voivat toteutua yksittäisinä kertoina tai osana pidempää psykoterapiaprosessia. Hevosavusteinen työskentely sopii niille, jotka haluavat lisätä kehotietoisuuttaan, tunnetaitojaan ja ymmärrystään vuorovaikutuksesta luontoympäristössä eläinavusteisesti. Aiempaa hevoskokemusta ei tarvita.

Miten?

Käyntien määrä ja kesto sovitaan kunkin tarpeiden ja yksilöllisen tilanteen mukaan. Hevosavusteinen työskentely tapahtuu Metsäkylän ratsastuskeskuksessa, Turun Länsikeskuksessa.

Mitä maksaa?

Hinnat 1.9.2019 alkaen

85 €/45 min, 113 € / 60 min, 170 € / 90 min

kuva: Carita Kattelus